Phương pháp tiếp cận

Phương pháp luận FAIRVIETMAX​

Nguyên lý gốc của phương pháp luận FAIRVIETMAX​

Nguyên tắc 80/20 còn được gọi là Định luật Pareto, là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh. Nguyên tắc này dựa trên quan sát rằng khoảng 80% kết quả được tạo ra từ khoảng 20% nguồn gốc hoặc nguyên nhân. Điều này áp dụng trong nhiều khía cạnh cuộc sống và công việc.

Trong kinh doanh, hiệu ứng 80/20 đề cập đến việc một số nhỏ các yếu tố hoặc hoạt động góp phần tạo ra hầu hết giá trị hoặc thành công. Ví dụ, khoảng 20% sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty có thể đóng góp tới 80% doanh số bán hàng. Hoặc trong quản lý dự án, khoảng 20% công việc quan trọng có thể đóng góp tới 80% tiến độ dự án hoàn thành.

Ngoài ra, nguyên tắc 80/20 còn có thể áp dụng để quản lý thời gian và tài nguyên của tổ chức. Bằng cách xác định những hoạt động hoặc nhiệm vụ quan trọng nhất và tập trung vào chúng, một tổ chức có thể tối ưu hóa hiệu suất làm việc và đạt được kết quả tốt hơn.

Phương pháp luận FAIRVIETMAX

 

Phương pháp FAIRVIETMAX được xây dựng dựa trên nguyên lý 80/20, nơi mà một số lượng nhỏ các yếu tố quan trọng nhất mang lại tác động lớn nhất. Thay vì tiếp cận toàn diện hay thay đổi toàn bộ, phương pháp này tập trung vào những điểm chiến lược quan trọng nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong quá trình thực hiện các biện pháp thay đổi nhằm đạt được chuẩn mực trách nhiệm.

Chuẩn mực trách nhiệm là tập hợp các cách thức và phương pháp hoạt động mà các doanh nghiệp áp dụng để kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững, thể hiện ở việc đạt được những kết quả sau:

  • Tăng trưởng doanh thu và khách hàng: Chuẩn mực trách nhiệm đảm bảo rằng doanh nghiệp không chỉ tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận mà còn đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của doanh thu. Điều này đi kèm với việc thu hút và duy trì khách hàng thông qua việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng.
  • Tối ưu chi phí cho khách hàng: Chuẩn mực trách nhiệm cũng áp đặt việc tối ưu hóa chi phí để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng. Điều này có thể thể hiện qua việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ với mức giá hợp lý và không gây áp lực tài chính cho khách hàng.
  • Đảm bảo chế độ cho người lao động: Chuẩn mực trách nhiệm cũng đảm bảo rằng người lao động được đối xử công bằng và có điều kiện làm việc tốt. Chế độ và quyền lợi cho người lao động cần được đảm bảo, giúp họ có tinh thần làm việc tích cực và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của doanh nghiệp.
  • Phát triển thăng tiến cho người lao động: Chuẩn mực trách nhiệm không chỉ đảm bảo người lao động có chỗ làm ổn định mà còn tạo điều kiện cho họ phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Điều này thể hiện qua việc cung cấp cơ hội đào tạo, học tập và thăng tiến nghề nghiệp.

Tổng quan quy trình

Các bước mà đội ngũ FAIRVIET tiếp cận và đưa ra giải pháp tác động bao gồm:

 

Tóm lại, phương pháp luận FAIRVIETMAX tập trung vào việc xem xét và thực hiện trách nhiệm đối với định hướng kinh doanh, tổ chức bán hàng và tổ chức nhân sự. Qua các bước tiếp cận và đưa ra giải pháp, phương pháp này hướng đến việc tạo ra kết quả tích cực cho doanh nghiệp và người lao động thông qua sự cân nhắc và thực hiện trách nhiệm đúng mực.

Liên hệ ngay để bắt đầu hành trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp bảo vệ, không chỉ với mục tiêu mang lại sự thịnh vượng cho doanh nghiệp mà còn để tạo ra những tác động tích cực đối với cuộc sống của hàng ngàn người lao động phổ thông trong ngành.