Niềm tin dẫn dắt

Các giá trị cốt lõi định hình văn hoá làm việc của chúng tôi tại FAIRVIET

Hướng tới điều tốt và tử tế: Tại FAIRVIET, chúng tôi tin rằng cuộc sống là một hành trình không ngừng đến những điều tốt đẹp hơn. Điều này không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là triết lý làm việc của toàn bộ đội ngũ FAIRVIET. Chúng tôi luôn đặt niềm tin vào sức mạnh của hành động tích cực và sự tử tế trong mọi quyết định và tương tác. Với sự tự hào và đam mê trong công việc, chúng tôi tin rằng việc đề ra mục tiêu và làm việc chăm chỉ sẽ tạo nên cuộc sống thịnh vượng cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Sáng tạo và đổi mới: FAIRVIET không chỉ là một tổ chức, mà là một cuộc hành trình sáng tạo không ngừng. Sự ra đời của FAIRVIET là kết quả của tinh thần học hỏi và khả năng đổi mới không ngừng của người sáng lập, chị Hồ Hoài Nhung (Eudora), cùng với đội ngũ cốt lõi. Chúng tôi không ngừng cải tiến thông qua việc áp dụng kiến thức thực tiễn, tổ chức định kỳ các cuộc đánh giá, và liên tục hoàn thiện phương pháp luận FAIRVIETMAX để xây dựng và duy trì chuẩn mực trách nhiệm cao trong ngành dịch vụ bảo vệ. Chúng tôi tin rằng sự sáng tạo và đổi mới là chìa khóa để đạt được các giải pháp tiến bộ, có khả năng chuyển giao công nghệ và đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp, bất kể lĩnh vực ngành nghề.

Nếu bạn là người sống hướng tới điều tốt và tử tế, thuộc kiểu người không ngừng hành động và có sự hiểu biết sâu rộng về thực tế ngành nghề, hãy ghé thăm trang “Cơ hội nghề nghiệp” của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các cơ hội công việc tại FAIRVIET.