Lan toả giá trị tốt đẹp

Tham Gia Cùng Chúng Tôi Để Chia Sẻ và Lan Toả Giá Trị Trách Nhiệm

Chúng tôi mời tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ, các cá nhân và tổ chức có quan tâm đến việc chia sẻ và lan toả giá trị về chuẩn mực trách nhiệm trong và ngoài nước hãy tham gia cùng FAIRVIET.

Chúng tôi tin rằng việc tạo ra một cộng đồng đoàn kết trong việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội và kinh doanh có thể tạo ra những tác động tích cực lớn. Nếu bạn muốn cùng chúng tôi xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh hơn, đóng góp vào việc cải thiện cuộc sống của người lao động và đồng thời tạo ra giá trị cho xã hội, hãy tham gia ngay.

Vui lòng điền thông tin vào mẫu liên hệ để tham gia chia sẻ và lan toả giá trị tốt đẹp.

Liên hệ

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào hoặc quan tâm đến việc trò chuyện về cách chúng tôi có thể đóng góp vào sự mở rộng của doanh nghiệp bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Để gửi các yêu cầu về cơ hội hợp tác: hoptac@fairviet.com.vn

Để gửi các yêu cầu phỏng vấn với báo chí hay mời tham gia chia sẻ tại các diễn đàn: truyenthong@fairviet.com.vn

  Thông tin liên hệ

  Địa chỉ

  Tầng 6, C14-CT2 tòa nhà Bắc Hà, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Zalo

  02439199898

  Message

  fb.com/fairviet/