Câu chuyện sáng lập FAIRVIET

Định hình chuẩn mực. Thịnh vượng vững bền.

FAIRVIET là Công ty tư vấn chuẩn mực trách nhiệm cho ngành dịch vụ bảo vệ, tập trung vào việc đưa ra hướng dẫn và giải pháp thực tế để thúc đẩy việc cung ứng và sử dụng dịch vụ bảo vệ có trách nhiệm. Có trách nhiệm không chỉ là thể hiện ở việc hoạt động và phát triển doanh nghiệp, mà còn liên quan đến sự phồn thịnh và tiến bộ của cả cộng đồng người lao động.

FAIRVIET - một cái tên mang sức mạnh và ý nghĩa

FAIRVIET được ghép từ hai chữ FAIR và VIỆT. “FAIR” – Công bằng, như một tia sáng dẫn đường. Đây không chỉ là mục tiêu, mà còn là nguyên tắc chúng tôi dựng nên từ đó. Tại môi trường công bằng, mọi cá nhân và doanh nghiệp có cơ hội ngang nhau để phát triển, góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho xã hội. Tại FAIRVIET, chúng tôi cam kết thực hiện tinh thần công bằng này mọi lúc, từ việc tư vấn cho đến việc xây dựng cộng đồng, nhằm mang đến công bằng và cơ hội cho tất cả.

Lấy tuyên bố mục đích làm tôn chỉ dẫn đường

Mục đích của chúng tôi là:

Định hình thế hệ những nhà phát triển và cung cấp dịch vụ bảo vệ có trách nhiệm thông qua các phương pháp có tính hệ thống nhằm phá vỡ cách nhìn và thói quen cũ để kiến tạo cuộc sống thịnh vượng cho cả doanh nghiệp và cộng đồng.

FAIRVIET được hình thành với sứ mệnh vượt qua giới hạn hiện tại. Đội ngũ của chúng tôi bao gồm những cá nhân có kinh nghiệm kinh doanh và hiểu biết sâu sắc về thực tiễn, cùng nhau nỗ lực tạo ra một sự thay đổi thực sự và xây dựng một nền kinh tế công bằng hơn, nơi giá trị được đo bằng sự phồn thịnh chung và tôn trọng đối với tất cả.

Hãy cùng chúng tôi tham gia vào một hành trình mới – hành trình xây dựng cộng đồng cho những người đồng tình với trách nhiệm xã hội trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ bảo vệ.