Thành viên điển hình

Đội ngũ chuyên nghiệp.

Hồ Hoài Nhung

Nhà sáng lập FAIRVIET

“Sống là một trọng trách, một hành trình hạnh phúc, một quá trình liên tục học hỏi hoàn thiện bản thân, để tạo nên cuộc đời giàu giá trị, để cống hiến chân thành, để trao tặng những gì tốt đẹp nhất của bản thân và để lại di sản.” Xem chi tiết

Bùi Thị Thanh Hải

Nhà huấn luyện xây dựng doanh nghiệp giá trị, Nhà khai vấn về chuẩn mực trách nhiệm

“Sống cống hiến và trao giá trị cho mọi người .” Xem chi tiết

Đinh Thị Thu Hà

Nhà khai vấn về chuẩn mực trách nhiệm

“Cuộc sống là hành trình trải nghiệm, Kết quả thì phụ thuộc vào lựa chọn và hành động .” Xem chi tiết

Nguyễn Lệ

Nhà khai vấn về chuẩn mực trách nhiệm

“Trao đi giá trị và yêu thương nhiều hơn” Xem chi tiết

Dịch vụ

Bộ Cẩm Nang FAIRVIETMAX

Doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm cách tối ưu hóa hoạt động, tạo ra giá trị cho xã hội và xây dựng một tương lai bền vững? Hãy khám phá Gói Giải Pháp Doanh Nghiệp Bảo vệ Vững Mạnh với Bộ Cẩm Nang FAIRVIETMAX.

Tin tức

Tin tức điển hình